Коли екологічна відповідальність підприємства наштовхується на бездіяльність уряду

- Advertisment -

Коли екологічна відповідальність підприємства наштовхується на бездіяльність уряду

Питання мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище завжди були і залишаються для ПрАТ «Укрграфіт» одними з першочергових. Підтвердженням цього є наявність у підприємства протягом більше 15 років сертифіката відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO 14001, який щорічно підтверджується. Крім того, підприємство у повному обсязі виконує всі зобов’язання по досягненню нормативів викидів, передбачених чинним законодавством України.

Екологічна відповідальність підприємства є частиною загальної соціальної відповідальності ПрАТ «Укрграфіт». Важливими складовими її є створення нових робочих місць, системна робота з профорієнтації молоді і студентів, дні відкритих дверей і екскурсії цехами заводу для дітей співробітників підприємства. На період літніх канікул навіть сьогодні, в умовах адаптаційного карантину, зберігається можливість для тимчасового працевлаштування молоді. Більше того, незважаючи на труднощі, викликані непростою економічною ситуацією в Україні, нестабільністю зовнішніх ринків, пандемією коронавiруса, ПрАТ «Укрграфіт» зуміло зберегти трудовий коллектив. I сьогодні в плановому порядку на підприємстві  підвищили зарплату своїм працівникам, істотно перевищивши рівень середньої заробітної плати по промисловості.

У той же час екологічність виробництва є частиною відповідальності підприємства перед своїми співробітниками і населенням міста. І у цього базового принципу є свої чіткі критерії якості, виражені в нормах шкідливих викидів і мільйонах гривень, витрачених на сучасне екологічне обладнання.

Найкращим способом для скорочення шкідливого впливу підприємства на навколишнє середовище сьогоднi безперечно є модернізація технологічного виробництва. Вона складається з установки найкращого світового обладнання, що забезпечує виготовлення продукції на вимогу споживача з мінімальним споживанням енергетичних і сировинних ресурсів. При цьому виділення забруднюючих речовин мiнiмiзовано. А в разі  якщо цього недостатньо, встановлюється сучасне очисне обладнання. Така практика цілком відповідає політиці керівництва ПрАТ «Укрграфіт».

За останні десять років на підприємстві були виконані різноманітні заходи, спрямовані на перехід на більш сучасні та менш шкідливі для довкілля технології виробництва. Передове обладнання для очищення викидів та здійснення контролю за кількісним та якісним складом забруднюючих речовин дозволяє значно скоротити викиди забруднюючих речовин у порівняні із обсягами, що передбачені діючими дозволами. Для прикладу, це обладнання для подачі гранульованого кам’яновугільного пеку в виробництво, бiльш сучаснi аналоги окремих верстатів і ліній з механічної обробки вуглецевої продукції, оновленi колектори водопостачання та водовідведення та інше.

Утилізаційна котельня

Докорінно вплинути на якість продукції і енергоефективність підприємства, а, головне, суттєво знизити вплив на навколишнє середовище — виконавши, таким чином, вимоги міської програми по виходу з екологічної кризи — ПрАТ «Укрграфіт» дозволило створення власної утилізаційної котельні.

Розроблена за індивідуальним проектом котельня має 3 парових котла, які використовують для отримання пари тепло газів, що відходять від прожарювальних печей. При цьому спеціальні рукавні фільтри здійснюють очищення цих газів. Котельня відповідає найкращим, доступним технологіям для вуглецевих виробництв Євросоюзу і задовольняє вимоги екологічного законодавства України.

У 2019 році поряд з утилізаційною котельнею було встановлено ​Систему безперервного автоматичного контролю рівня забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря. Її обладнали газоаналізаторами провідних фірм — Teledyne API, США, Еnotec GmbH, Німеччина і Sintrol Oy, Фінляндія. Це дозволяє кожні 30 секунд контролювати у відведених від котельні газах вміст забруднюючих речовин — пилу, оксиду вуглецю, оксиду азоту, оксиду сірки і кисню – і коригувати виробництво на дотримання безпечного рівня викидів. Сьогоднi ця система знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації.

                           Основний екран контролера управління системою моніторингу

Печi поздовжньої графітації

Наступний етап модернізації виробництва відбувся, коли було встановлено 11 сучасних печей поздовжньої графітації. Саме в печах графітації, при впливі на вуглецевий матеріал температур понад 2500 С відбувається утворення з коксу штучного графіту. Раніше для цього використовувалися електропечi Ачесона, для яких характерне велике споживання електроенергії та значнi викиди оксиду вуглецю в повітря. На відміну від них, печi поздовжньої графитации споживають суттєво менше електричної енергії, що в свою чергу призводить до вагомого скорочення забруднюючих викідiв. Тільки в 2019 році експлуатація печей поздовжньої графітації дозволила скоротити викиди забруднюючих речовин  більш ніж на 25%. В зв’язку з цим підприємством розпочато процес поступового виведення з експлуатації усiх печей Ачесона.

              Печі поздовжньої графітації

Окремо варто відзначити, що поряд з імпортним обладнанням в даній модернізації також були використані кращі розробки вітчизняних компаній.

Реалізація даного проекту зайняла більше 3 років і виконувалась за фінансової участі Європейського банку реконструкції та розвитку. Після проведення аудиту   підприємства експертами банку було підтверджено відповідність ПрАТ «Укрграфіт»  екологічнім вимогам ЄС. Не зважаючи на це та з огляду на надані рекомендації в екологічної галузі, підприємством разом з ЕБРР було сформовано План додаткових  екологічних заходів, які пізніше було реалізованi в повному обсязі.

Сьогодення

Сьогоднi ПрАТ «Укрграфіт» продовжує процес модернізації технологічного та газоочисного обладнання. З цією метою у 2020 році планується виконати заміну 4  одиниць смоляних електрофільтрів, що уловлюють смолисті речовини. Замість застарілих фільтрів буде встановлено сучасне обладнання, що дозволить значно знизити забруднюючi викиди від печей випалу. Реалізацією цього проекту займається лідер ринку проектування газоочисного обладнання для електродної промисловості компанія LTB, Німеччина.

Окрім того, підприємством разом з німецькою фірмою Reidhamer спроектовано та встановлюється комплекс із двох печей в комплекті з газоочисною установкою. Це будівництво дозволить підвищити якість графiтованих електродів, вивести з експлуатування 2 багатокамернi кільцеві випалювальні печі закритого типу з газовим обігрівом та 2 смоляних електрофільтри СК-180. В результатi буде скорочено викиди в атмосферу оксиду вуглецю, бензапирену та субліматів смолистих речовин.

                                        Планований вид печей повторного випалу

Поліпшення умов праці

Сьогоднi на підприємстві реалізований проект обігріву будівлі відділення механічної обробки графітованих заготівок теплом газів, що відходять від  газоочисного обладнання. При цьому для забезпечення безпечного рівня запиленості на робочих місцях було встановлено додаткові фільтри доочистки газів до рівня, нижче встановлених нормативів. Однак ведення в експлуатацію цього обладнання унеможливлює Міністерство енергетики та природних ресурсів, яке в даний час не виконує свої обов’язки з видачи Дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів.

ПрАТ «Укрграфіт» було своєчасно розпочато відповідну роботу щодо отримання нових дозволів на викиди, проведено значний обсяг робіт для їх отримання, підготовлені комплекти документів, які направленi до вказаного міністерства ще в грудні 2019 року. Не зважаючи на те, що чинним законодавством встановлено строк у 30 календарних днів для розгляду таких звернень, подані ПрАТ «Укрграфіт» документи перебувають на розгляді уповноваженого відомства вже дев’ять місяців(!) й станом на серпень 2020 року нова дозвільна документація підприємству не видана.

В липні поточного року керівництво ПрАТ «Укрграфіт» направило відповідні звернення до органів державної влади, які хоч якось можуть вплинути на прискорення вирішення питання щодо отримання дозволів. Однак вказані звернення залишились без належного реагування. Більш того, питання взагалі відтерміноване урядовим органом на невизначений строк, про що підприємство було повідомлено в квітні поточного року листом Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки. В ньому вказано, що документи щодо видачі дозволів будуть розглянуті після припинення карантину, оголошеного у зв`язку із коронавірусною хворобою.

В той же час питання отримання підприємством нових дозволів на викиди є вкрай важливим, враховуючи неможливість введення в експлуатацію новостворених та модернізованих об`єктів без відповідної дозвільної документації.

Таким чином, ПрАТ «Укрграфіт», в повній мірі виконавши свій обов`язок щодо вжиття заходів із зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин, не зважаючи на створення більш сприятливих екологічних умов за рахунок оновлення обладнання та модернізації технологічних процесів, всупереч здоровому глузду та затвердженим програмам з охорони довкілля, вимушене продовжувати експлуатувати фізично та морально застаріле обладнання.

Дану ситуацію за жодних умов не можна вважати такою, що відповідає приписам законодавства щодо діяльності державних органів, зокрема, статті 2 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», яка передбачає, що діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності.

Таким чином, вжиті підприємством природоохоронні заходи для покращення екологічної ситуації не можуть бути реалізовані повною мірою з незалежних від підприємства причин та, більш того, ставлять під загрозу можливість здійснення виробничої діяльності. Якщо питання видачі дозволів на викиди не буде вирішено найближчим часом, ця обставина може призвести до зупинки виробництва, втрати потужного та ефективно працюючого підприємства Запорізького регіону.

Наразі залишається тільки сподіватись на дієвість цієї останньої для підприємства можливості та вжиття урядом відповідних належних дій щодо поновлення виконання функціональних обов`язків підпорядкованими органами та належне врегулювання питання їх діяльності в період дії карантину.

Для довiдки. ПрАТ «Укрграфіт» — це провідний виробник в Україні графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів електричних печей, товарних вуглецевих мас для електродів Содерберга, футеровочних матеріалів на основі вуглецю для підприємств металургійного, машинобудівного, хімічного та інших комплексів промисловості.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Достойное вниманияСВЯЗАННЫЕ
Рекомендуется Вам